Business opportunities

sales@fenixnutrition.eu


Address

dajsipauzu, s.r.o.

Bazová 118

90025 Chorvátsky Grob časť Čierna Voda

Legal information

IČO: 44909632

DIČ: 2022870399

IČ DPH: SK2022870399

Bank information

Bank account: SK79 1100 0000 0029 4000 8263

Send Us a Message